Betingelser

Standard leveringsbetingelser:

Priser og betaling:

Priserne, som er anført hos Moswag Konsulenthus ApS, er anført ekskl. moms og andre afgifter, og prisen er oplyst i danske kroner.

Vi modtager ikke Dankort, men benytter faktura med 14 dage netto betalingsbetingelser (Medmindre andet er aftalt). Ved for sen betaling pålægger vi 100 kr. rykkergebyr og 5% i rente.

 

Kost/logi/transport:

Ved fysiske kundeopgaver udenfor Sjælland, pålægges der særskilt faktura for transport samt kost & logi.

 

Opdateret af Moswag Konsulenthus ApS d. 22. maj 2022